BAR – Óvás

Kedves Versenyzők,Vélt szabálytalanság esetén, az eseményen induló versenyzők óvást nyújthatnak be az ovas@zengoesport.hu e-mail címen.
Tájékoztatás:

A sportfelügyelők automatikusan kivizsgálják az eseményről készült visszajátszást. Vitás esetekben kérhetik a versenyzőket az álláspontjuk ismertetésére.


Zengő E-sport Általános Kódex 9. Cikkely9.1 Cikkely: Az óvás benyújtásának követelményei és határideje

9.1.1 Óvást az eseményen résztvevő versenyző nyújthat be.

9.1.2 Az óvás írásban nyújtható be.

9.1.3 Az óvást üzenet formájában kell elküldeni.

9.1.3.a Az óvás kizárólag elektronikus levél formájában küldhető el, az ovas@zengoesport.hu címre.

9.1.3.b Az óvás elküldése során a tárgy mezőbe az “Óvás” kifejezést kell megadni.

9.1.4 Az óvás során fel kell tüntetni az óvni kívánt versenyző rajtszámát és nevét.

9.1.5 Az óvásnak tartalmaznia kell a vélt szabálytalanság replay-ben megtalálható időpontját.

9.1.6 Az óvás egy versenyző ellen nyújtható be, minden incidens kapcsán új óvást kell benyújtani.

9.1.7 Óvást benyújtani a nem hivatalos végeredmény közlését követő 24 órában lehet.

9.1.7.a A határidő lejártát követően beérkezett óvásokat a Felügyelő Testület semmisnek tekinti.


9.2 Cikkely: Óvás tárgya

9.2.1 Óvást benyújtani az alábbi indokokkal lehetséges:

9.2.1.a hamis nevezés,

9.2.1.b vélt szabálytalanság,

9.2.1.c hibás végeredmény,

9.2.1.d rossz csatlakozás (lag).


9.3 Cikkely: Óvások kivizsgálása és a vizsgálatok közzététele

9.3.1 A Felügyelő Testület csak azokat az óvásokat vizsgálja ki, amelyek tartalmilag megfelelnek a 9.1 cikkely szerint leírtaknak, illetve indoklásukban megegyeznek a 9.2 cikkely bármely pontjával.

9.3.2 A Felügyelő Testület a hivatalos végeredmény kihirdetése előtt kivizsgálja az óvás által jelentett incidenseket.

9.3.3 A hivatalos végeredmény közlésekor a versenyigazgató beszámol minden elfogadott óvás ügyében végbement vizsgálat eredményéről.

9.3.4 A formailag vagy tartalmilag helytelen óvásról a versenyigazgatónak nem kötelessége értesíteni a helytelen óvást benyújtó nevezőt.